Zamówienia na dotacje

Realizujemy zamówienia na dotacje dla pszczelarzy

Dlaczego warto u nas robić zakupy dotacyjne?

  • VAT w cenach towaru wynosi 0% dzięki czemu mogą u nas państwo odliczyć 60% całkowitej ceny towaru. Przy zakupie należy zwrócić na to szczegóelną uwagę, gdyż większość firm proponuje swoje towary z 23% VAT i dopiero mogą państwo odliczyć kwotę netto produktu czyli cena pomniejszona o VAT .
  • Na co można otrzymać dotacje?- Między innymi dotacja obejmuje ule, elementy uli, uliki weselne.

Dotacje 2024r

--->Od 20 listopada 2023 do 18 stycznia 2024 trwa nabór wniosków!!

 

W roku 2023 dofinansowanie na jedną rodzinę pszczelą wynosiło 100 zł, maksymalna dotacja dla danego pszczelarza wylicza się następująco: ilość rodzin x 100zł. Dotacje to nie wiecej niż 60% ceny towaru.

UWAGA! Nabór wniosków od 20 listopada 2023 r. do 18 stycznia 2024 r.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza1 nabory wniosków o przyznanie pomocy w zakresie następujących interwencji:

1) I.6.1 „Interwencja w sektorze pszczelarskim – wspieranie podnoszenia poziomu wiedzy pszczelarskiej”;

2) I.6.2 „Interwencja w sektorze pszczelarskim – inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych”;

3) .6.3 „Interwencja w sektorze pszczelarskim - wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi”;

4) I.6.4 „Interwencja w sektorze pszczelarskim – ułatwienie prowadzenia gospodarki wędrownej”;

5) I.6.5 „Interwencja w sektorze pszczelarskim - pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół”;

6) I.6.6 „Interwencja w sektorze pszczelarskim – wsparcie naukowo-badawcze”;

7) I.6.7 „Interwencja w sektorze pszczelarskim – wspieranie badania jakości handlowej miodu oraz identyfikacja miodów odmianowych”.

I.6.2. „Interwencja w sektorze pszczelarskim – inwestycje, wspieranie modernizacji
gospodarstw pasiecznych”
1. O pomoc może ubiegać się:
1) indywidualny pszczelarz, będący producentem produktów pszczelich,
2) organizacja pszczelarska wnioskująca o pomoc w imieniu pszczelarzy, działająca
w formie:
− związków pszczelarskich;
− stowarzyszeń pszczelarzy;
− zrzeszeń pszczelarzy;
− spółdzielni pszczelarskich;
− grup producentów rolnych – w zakresie działalności pszczelarskiej.
2. W ramach interwencji I.6.2 „Interwencja w sektorze pszczelarskim – inwestycje,
wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych”, pszczelarz składający WOPP
indywidualnie bądź pszczelarz objęty wnioskiem organizacji pszczelarskiej musi:
1) prowadzić działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół (Apis
mellifera) i być wpisanym do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust.1 ustawy
zakaźnej,
2) umieszczać na rynku produkty pszczele, zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa (na przykład w ramach sprzedaży bezpośredniej czy rolniczego handlu
detalicznego),
3) posiadać co najmniej 10 pni pszczelich.
3. Do kosztów kwalifikowalnych operacji zalicza się koszty zakupu nowego sprzętu
pszczelarskiego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej:
1) miodarek,
2) odstojników,
3) dekrystalizatorów,
4) stołów do odsklepiania plastrów,
5) suszarek do suszenia obnóży pyłkowych,
6) topiarek do wosku,
7) urządzeń do kremowania miodu,
8) refraktometrów,
9) wózków ręcznych do transportu uli,
10) wialni do pyłku,
11) uli lub ich elementów,
12) krat odgrodowych i innych izolatorów ramkowych,
13) urządzeń do omiatania pszczół,
14) poławiaczy pyłku,
15)sprzętu do pozyskiwania pierzgi,
16) wag pasiecznych,
17) pakietów ramek ulowych (jeden pakiet to 100 ramek ulowych dowolnego typu),
18) kamer cyfrowych/fotopułapek (wartość refundacji do 300 zł za urządzenie).

 

Jak złożyć wniosek?

 

1) wnioski o przyznanie pomocy w ramach interwencji I.6.1 - I.6.7 objętych niniejszym ogłoszeniem można składać w terminie od dnia 20 listopada 2023 r. do dnia 18 stycznia 2024 r.

2) wnioski o przyznanie pomocy, o których mowa w pkt 1 można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji, poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR (PUE).

Sposób składania wniosków o przyznanie pomocy

Wnioski o przyznanie pomocy można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji, poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR (PUE), udostępnionego pod adresem https://epue.arimr.gov.pl.

Formularz kontaktowy
  •  
Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl